Konsultacje i poradnictwo telefoniczne w czasie epidemii

Spis treści

Wsparcie w sytuacji kryzysu rodzinnego,  przemocy seksualnej, doświadczania przemocy domowej, utraty i żałoby,  choroby swojej lub bliskich oraz w innych sytuacjach trudnych i kryzysowych  (psycholog)

Pon. Wt. Śr.

godz. 17.00 - 20.00

12 260 75 13

Wsparcie w sytuacji kryzysu rodzinnego,  przemocy seksualnej, doświadczania przemocy domowej, utraty i żałoby,  choroby swojej lub bliskich oraz w innych sytuacjach trudnych i kryzysowych  (psycholog)

Piątek

godz. 9.00 - 13.00

12 260 75 13

Wsparcie duchowe, poradnictwo duszpasterskie (duszpasterz)

Czwartek

godz. 17.00 - 20.00

12 260 75 13

Wsparcie w sytuacji kryzysu rodzinnego, poradnictwo rodzinne
(familiolog, doradca   rodzinny)  

Wtorek

godz. 9.00 - 13.00

12 260 75 13

Wsparcie w sytuacji kryzysu rodzinnego, poradnictwo rodzinne 
(familiolog, doradca   rodzinny) 

Piątek

godz. 14.00 - 18.00

12 260 75 13

Wsparcie dla osób uzależnionych oraz ich bliskich (terapeuta uzależnień)  

Środa

godz. 17.00 - 20.00

12 260 75 14

Poradnictwo laktacyjne w sytuacji trudności
w karmieniu piersią, powrót do karmienia piersią, poradnictwo dietetyczne podczas karmienia piersią (instruktor laktacyjny)

Wtorek

godz. 10.00 - 13.00

12 260 75 14

Poradnictwo laktacyjne w sytuacji trudności w karmieniu piersią, powrót do karmienia piersią, poradnictwo dietetyczne podczas karmienia piersią (instruktor laktacyjny)

Piątek

godz. 10.00 - 13.00

12 260 75 14

Towarzyszenie w doświadczeniu samotności, wsparcie w rozwoju umiejętności interpersonalnych
i osobistych zasobów w radzeniu sobie
z trudnościami (trener rozwoju osobistego)

 

Wt. Pt.

 

godz. 13.00 - 15.00

 

12 260 75 14

 

* opłata zgodna z cennikiem operatora telefonicznego osoby dzwoniącej