Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Kraków - Dom Samotnej Matki

Historycznie pierwszy Dom Samotnej Matki w Krakowie znajdował się przy klasztorze sióstr nazaretanek na ul. Warszawskiej w Krakowie. Jego pomysłodawcą był bp Karol Wojtyła, który już jako wikariusz parafii pw. św. Floriana z wrażliwością podchodził do sytuacji kobiet, które mijał na ulicach. Początki istnienia krakowskiego Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego również są związane z osobą kard. Karola Wojtyły. Przed wyjazdem do Rzymu na konklawe, podczas którego został wybrany Papieżem, zadecydował o zakupie tego budynku. Powstał w nim dom, w którym schronienie znajdują samotne matki. Ponadto od 2006 r. funkcjonuje w nim okno życia, ratujące życie noworodkom. Dom Samotnej Matki w Krakowie działa od 1978 roku. Od dwóch lat opiekę nad nim w imieniu Archidiecezji Krakowskiej sprawuje Fundacja Towarzyszenia Rodzinie. W domu posługują siostry nazaretanki. Od 26 maja 2022 r. Dom Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie nosi imię kard. Karola Wojtyły. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny taki dom w Krakowie, oferujący pomoc kobietom w ciąży, będącym się w trudnej sytuacji życiowej.

W Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego funkcjonuje ponadto od 2006 r. okno życia, które uratowało życie wielu noworodkom.

Lokalizacja

Dom Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły
ul. Przybyszewskiego 39, Kraków

+48 12 636 31 02
Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram