Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

III Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny

Odpowiedzialne rodzicielstwo — to ono znajdzie się w centrum III Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny. Jako motto spotkania, które od 13 do 15 listopada 2024 r. będzie odbywać się Krakowie, wybrano słowa prof. Stanisława Grygiela: „Rodzenie, a nie samotność, jest wpisane w bycie człowieka osobą”. Zapisy ruszą 3 września.

 

To kontynuacja dwóch wcześniejszych edycji wydarzenia, które odbywało się w 2018 i 2022 r. Po refleksji nad encykliką „Humanae vitae” oraz okresem narzeczeństwa i pierwszych lat małżeństwa, organizatorzy Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny zapraszają do pochylenia się nad tematyką odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jak podkreślają, związana jest ona z pytaniem o fundamenty antropologii małżeństwa. – Dotyka kwestii związanych z osobowym wzrostem i rozwojem wzajemnej miłości małżonków, gdzie jak zauważa św. Jan Paweł II, wypełniają oni w tej dziedzinie swe „obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, rodziny i społeczeństwa, przy należytym zachowaniu porządku rzeczy i hierarchii wartości” – mówią twórcy wydarzenia.

 

III Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny to wydarzenie wielowymiarowe, a wśród prelegentów, którzy wezmą w nim udział, znaleźli specjaliści z całego świata. Do Krakowa przybędą m.in. prof. Mary Eberstadt (USA) czy kard. Willem J. Eijk (Holandia).

 

Obowiązywać będą zapisy. Formularz zostanie otwarty 3 września 2024 r. Wyrazić chęć udziału w wydarzeniu będzie można do końca października lub do wyczerpania miejsc.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kongresrodzin.pl.

 

Organizatorami III Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny są Archidiecezja Krakowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela, Rycerze Kolumba, Collegium Voytylianum, Veritas Amoris Project, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i bazylika Mariacka w Krakowie.

 

Tekst: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram