Już od lipca br. wracamy do stacjonarnej formy  katechez przedmałżeńskich.

W czasie kursu wraz z narzeczonymi przeanalizujecie swoje systemy wartości, dowiecie się, czym jest małżeństwo jako sakrament. Nauczycie się, jak rozwijać miłość narzeczeńską, a później małżeńską. Poznacie też najważniejsze zagadnienia związane z etyką życia małżeńskiego i odpowiedzialnym rodzicielstwem. Na spotkaniach omówicie znaczenie spowiedzi świętej w narzeczeństwie i w życiu małżeńskim oraz poznacie zasady tworzenia wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Kolejne spotkania w ramach kursu dadzą Wam możliwość spojrzenia na małżeństwo z perspektywy wiary i sakramentów oraz powołania rodziny w Kościele i w świecie współczesnym. Prowadzący przekażą Wam również informacje dotyczące formalności i aspektów prawnych małżeństwa.

MIEJSCE KATECHEZ: Parafia Jana Kantego, Kraków
TERMIN: 16-17 października 2021 r. , sobota godz. 9.00-18.00 (godz. 13.00-14.00 przerwa na lunch), niedziela godz. 9.00-15.00
 CENA 120 zł/osoby (w cenie: materiały, poczęstunek w przerwie kawowej, lunch)