Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Przygotowanie do małżeństwa

Poznaj prowadzone przez nas kursy i wybierz odpowiedni dla siebie, a potem użyj formularza i zapisz się. Terminy w zakładce Kalendarium katechez przedmałżeńskich.
Rodzaj katechez dwudniowych stacjonarnych. Organizowane są w weekendy i obejmuje taką samą tematykę jak katechezy czterotygodniowe. Kurs prowadzony jest przez Duszpasterza oraz małżeństwo Doradców Życia Rodzinnego. Kurs podzielony jest na formę wykładową i tematy do pracy warsztatowej, aby dać możliwość porozmawiania wspólnie w parach o poruszanych kwestiach. Katechezy te adresowane są szczególnie dla osób, które ze względu na pracę lub inne obowiązki służbowe nie mogą uczestniczyć w pogłębionej, dłuższej formie bezpośredniego przygotowania do ślubu. Wiążą się z wysiłkiem i trudem intensywnego przyswojenia treści, które mają dać podwaliny pod wspólne sakramentalne życie.
Kurs RADOŚĆ i NADZIEJA jest organizowany przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie przy współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Na zakończenie Programu narzeczeni otrzymują Świadectwa Ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego niezbędne przy zawarciu sakramentu małżeństwa. Warunkiem jego otrzymania jest 100% obecności podczas obu spotkań oraz przesłanie informacji zwrotnej z 5 zadań e-learningowych.
Kurs zawiera w swoim programie te same zagadnienia, które omawiane są na katechezach stacjonarnych. Spotkania organizowane są w jeden dzień w tygodniu, ale odbywają się w formie online. Jest to nadzwyczajna forma katechez adresowana dla osób, które obiektywnie nie mają możliwości uczestniczenia w katechezach stacjonarnych. W razie wątpliwości co do wyboru tego typu przygotowania, zachęcamy aby rozważyć ten temat podczas rozmowy z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.
Jeśli chcesz zawrzeć sakramentalny związek małżeński na terenie Polski, a narzeczona/narzeczony jest obcokrajowcem i nie posługuje się językiem polskim, zapraszamy Was na kurs przedmałżeński w języku angielskim.

Are you a Catholic who is planning on getting married but doesn’t happen to speak Polish ? Or perhaps you are a native of Poland getting married to a foreigner and you wonder what the process is since he or she doesn’t speak Polish.

Well this pre-cana catholic marriage prep may be just what you need.

This is a perfect solution for couples separated by distance, because the program is delivered online.

Meetings will be held on the Zoom platform from 7.00 p.m. to 9.30 p.m.
Course price: PLN 340. per couple (the price includes 4 meetings as part of the pre-cana course)

Zobacz także

Ścieżka Przygotowania

znajdziesz tutaj szczegółowe informacje, jak przygotować się do sakramentu małżeństwa

Jak się przygotować?
Materiały do pobrania

Spotkania w poradni życia rodzinnego / Kurs NPR

znajdziesz tutaj nasze propozycje kursów przedmałżeńskich

Jak się zapisać?
Formularz zapisów do poradni
Zapisy na kurs NPR
Na skróty
starchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram