Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Przygotowanie do małżeństwa

Poznaj prowadzone przez nas kursy i wybierz odpowiedni dla siebie, a potem użyj formularza i zapisz się. Terminy w zakładce Kalendarium katechez przedmałżeńskich.
Rodzaj katechez dwudniowych stacjonarnych. Organizowane są w weekendy i obejmuje taką samą tematykę jak katechezy czterotygodniowe. Kurs prowadzony jest przez Duszpasterza oraz małżeństwo Doradców Życia Rodzinnego. Kurs podzielony jest na formę wykładową i tematy do pracy warsztatowej, aby dać możliwość porozmawiania wspólnie w parach o poruszanych kwestiach. Katechezy te adresowane są szczególnie dla osób, które ze względu na pracę lub inne obowiązki służbowe nie mogą uczestniczyć w pogłębionej, dłuższej formie bezpośredniego przygotowania do ślubu. Wiążą się z wysiłkiem i trudem intensywnego przyswojenia treści, które mają dać podwaliny pod wspólne sakramentalne życie.
Kurs RADOŚĆ i NADZIEJA jest organizowany przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie przy współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Na zakończenie Programu narzeczeni otrzymują Świadectwa Ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego niezbędne przy zawarciu sakramentu małżeństwa. Warunkiem jego otrzymania jest 100% obecności podczas obu spotkań oraz przesłanie informacji zwrotnej z 5 zadań e-learningowych.
Kurs zawiera w swoim programie te same zagadnienia, które omawiane są na katechezach stacjonarnych. Spotkania organizowane są w jeden dzień w tygodniu, ale odbywają się w formie online. Jest to nadzwyczajna forma katechez adresowana dla osób, które obiektywnie nie mają możliwości uczestniczenia w katechezach stacjonarnych. W razie wątpliwości co do wyboru tego typu przygotowania, zachęcamy aby rozważyć ten temat podczas rozmowy z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.
Jeśli chcesz zawrzeć sakramentalny związek małżeński na terenie Polski, a narzeczona/narzeczony jest obcokrajowcem i nie posługuje się językiem polskim, zapraszamy Was na kurs przedmałżeński w języku angielskim.

Are you a Catholic who is planning on getting married but doesn’t happen to speak Polish ? Or perhaps you are a native of Poland getting married to a foreigner and you wonder what the process is since he or she doesn’t speak Polish.

Well this pre-cana catholic marriage prep may be just what you need.

This is a perfect solution for couples separated by distance, because the program is delivered online.

Zobacz także

Ścieżka Przygotowania

znajdziesz tutaj szczegółowe informacje, jak przygotować się do sakramentu małżeństwa

Jak się przygotować?
Materiały do pobrania

Spotkania w poradni życia rodzinnego / Kurs NPR

znajdziesz tutaj nasze propozycje kursów przedmałżeńskich

Jak się zapisać?
Formularz zapisów do poradni
Zapisy na kurs NPR
Na skróty
starchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram