Przygotowanie do ślubu

Poradnia przedmałżeńska

  • Konsultacje  z doradcą życia rodzinnego są obowiązkowe przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa. 
  • Konsultacje realizujecie po ukończeniu katechez przedmałżeńskich. 
  • Do poradni zgłaszacie się ze świadectwem. które otrzymaliście na katechezach przedmałżeńskich. 
  • Obowiązują Was trzy spotkania, które warto zaplanować w co dwutygodniowych odstępach.