O nas

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie została powołana na podstawie Aktu Ustanowienia Fundacji przez Archidiecezję Krakowską w dniu 15 czerwca 2019 r.

Fundacja towarzyszy rodzinie na różnych etapach jej życia. Jednym z naszych kluczowych celów jest pomoc narzeczonym w przygotowaniu się do małżeństwa sakramentalnego, a także wspieranie ich w pierwszych latach życia małżeńskiego. Rodzina jest pryzmatem patrzenia na człowieka, jest jego podstawowym miejscem wzrastania. Otocznie troską rodziny, która zmaga się z trudnościami stało się kolejnym celem naszych działań. Poprzez specjalistyczne wsparcie poradniczo-terapeutyczne towarzyszymy tym, którzy potrzebują pomocy w kryzysach.

„Nie można też zapominać, że Kościół, który mówi o rodzinie, jest znakiem sprzeciwu”, ale małżonkowie są wdzięczni, że pasterze przedstawiają im motywacje do odważnego postawienia na miłość silną, solidną, trwałą, zdolną do stawienia czoła temu wszystkiemu, co pojawia się na ich drodze. Kościół chce dotrzeć do rodzin z pokornym zrozumieniem i swoją chęcią „towarzyszenia każdej i wszystkim rodzinom, aby odkryły najlepszy sposób przezwyciężenia 31"

AmorisLeatitia Franciszek 

Statut Fundacji Towarzyszenia Rodzinie