background

O nas

Fundację Towarzyszenia Rodzinie tworzą ludzie, którzy dostrzegając zagrożenia i problemy, z jakimi spotyka się współczesna rodzina, postanowili wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by ją wspierać. Zbudowaliśmy więc interdyscyplinarny zespół specjalistów, dla których rodzina jest pasją. Naszą misją jest towarzyszenie rodzinie od samego początku, od momentu jej powstawania, dlatego też zależy nam na przygotowaniu narzeczonych do świadomego i dojrzałego zawarcia sakramentu małżeństwa. Pomagamy również na dalszych etapach życia rodzinnego, gdy rodzą się dzieci, gdy pojawiają się problemy wychowawcze, konflikty, gdy psują się relacje. Naszym celem jest wspomaganie rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu, tak aby same dla siebie stały się źródłem wsparcia i miłości.

Zespół Fundacji

Prezes Zarządu

ks. dr Paweł Gałuszka

Jestem absolwentem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Będąc kapłanem Archidiecezji Krakowskiej od 2017 pracuje jako Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jestem również pracownikiem dydaktyczno-naukowym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W swojej pracy badawczej bazuję na personalistycznym ujęciu kard. Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Jestem członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce oraz z nadania Prezesa Rady Ministrów członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Interesuje się sprawami małżeństwa i rodziny, na które spoglądam z perspektywy duszpasterskiej, naukowej oraz ludzkiej. Z wielką uwagą słucham ludzi, których spotykam. Uważam, że najważniejszą wartością jaką mogę dać dzisiaj drugiemu człowiekowi to mój czas, pozyskane kompetencje oraz gotowość towarzyszenia.

W Fundacji prowadzę i koordynuje specjalistyczną pomoc duszpasterską oraz jestem Dyrektorem Domu Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły.

Kontakt: email: p.galuszka@diecezja.pl; tel.: ‭512 182 222‬

Wiceprezes Zarządu

dr Urszula Miernik

Jestem familiologiem, doktorem nauk humanistycznych w specjalności nauk o rodzinie. Ukończyłam szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.   Obecnie jestem w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Ukończyłam szkolenie w obszarze Racjonalnej Terapi Zachowań (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Behawioralnej). Jestem uczestniczką konferencji naukowych, publikacji i projektów w obszarze familiologii. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz  Niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi według Hidasa i Raffai.

W Fundacji jestem Dyrektorem Merytorycznym ds. Poradnictwa Specjalistycznego oraz prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

Pracownicy
administracyjno - biurowi

Ewelina Jazowy

Faustyna Wojdyło

Nasi specjaliści

mgr Marlena Gorczyca Wojciechowska

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, spec. Psycholog wobec problemów rodziny oraz Psychologia pracy organizacji i zarządzania – studia magisterskie. Ukończyłam Studium Teologii Rodziny, studia podyplomowe HR Business Partner na Akademii Górniczo-Hutniczej. Odbyłam kursy: „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych”  – certyfikowane przez Ministerstwo Zdrowa oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim: „Metody radzenia sobie ze stresem” oraz „Coaching jako metoda wspierania rozwoju”,  Wszechnica UJ: „Facylitacja w organizacji. Ludzki i procesowy wymiar zmiany”. Moje doświadczenie zdobywałam w Poradni psychologicznej szpitala domowego, w Pracowni badań psychologicznych MATRIX oraz w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. W obszarze moich zainteresowań znajdują się stres, wypalenie zawodowe, relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, kryzysy psychiczne/rozwojowe. W poradnictwie psychologicznym wykorzystuję techniki behawioralno-poznawcze. W Fundacji prowadzę poradnictwo psychologiczne.

dr Urszula Miernik

Jestem familiologiem, doktorem nauk humanistycznych w specjalności nauk o rodzinie. Ukończyłam szkolenie “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.   Obecnie jestem w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii CM UJ w Krakowie. Ukończyłam szkolenie w obszarze Racjonalnej Terapi Zachowań. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz  Niemieckiego Towarzystwa Analizy Więzi według Hidasa i Raffai.

W Fundacji prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję w nurcie psychodynamicznym i systemowym.  Pracuję z kobietami w ciąży metodą analizy więzi prenatalnej. Pracuję pod stałą superwizją.

mgr Aneta Żurek

Jestem psychologiem  klinicznym i pedagogiem, certyfikowanym trenerem rozwoju osobistego. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Posiadam kilka specjalności z zakresu pedagogiki: jestem magistrem pedagogiki społeczno-wychowawczej, pedagogiki religijnej oraz magistrem pedagogiki rodziny (praca z rodziną, towarzyszenie rodzinie w kryzysie). Jestem absolwentką Szkoły Trenerów MATRIK (program współpracy polsko-brytyjskiej, metodologia oparta na Międzynarodowych Standardach Kompetencji w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju NVQ). Ukończyłam certyfikowane szkolenie z zakresu psychologii w pracy trenera. Posiadam doświadczenie w obszarze szkoleniowo-warsztatowym z psychologii osobowości, zarządzania emocjami, czasem i stresem  oraz komunikacji interpersonalnej. Uzyskałam certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Medycznego z obszaru rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień. Ukończyłam certyfikowany kurs dotyczący profilaktyki i terapii CMUJ w Krakowie w ramach projektu „Nauczycielu nie jesteś sam”. Jestem współautorką w zespole redakcyjnym podręczników szkolnych WAM, uczestniczką wielu szkoleń i warsztatów rozwojowych. Od kilkunastu lat udzielam pomocy pedagogicznej i psychologicznej rodzicom, dzieciom, młodzieży i nauczycielom. W Fundacji Towarzyszenia Rodzinie udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i rodzinom. W pracy korzysta z podejścia synergistycznego. 

dr Leonard Hryniewski

Jestem psychologiem w specjalizacji psychologii klinicznej i osobowości, psychoterapeutą, zakonnikiem.  Ukończyłem całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapii systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych. Pracuję jako psycholog i psychoterapeuta. W Fundacji pracuję z indywidulanymi osobami, parami i rodzinami.  Doświadczenie zdobywałem w Poradni Psychologicznej w Klasztorze Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskie, w Poradni Psychologicznej w Klasztorze Bernardynów w Alwerni, w Krakowskim Ośrodku Terapii (KOT), w Poradni Psychologicznej w Klasztorze Bernardynów w  Lublinie. Jestem pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim w Wyższym Seminarium Duchownym Bernardynów.

dr Cezary Sękalski

Jestem doktorem teologii duchowości, psychoterapeutą. Ukończyłem całościowy, czteroletni kurs w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne dla szkoleń w psychoterapii. Ukończyłem kurs doskonalący „Psychoterapia praktyczna” w nurcie psychodynamicznym przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ oraz staże kliniczne z systemowej terapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii oraz na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Uczestniczyłem w licznych kursach i szkoleniach, które poszerzyły moją wiedzę nt. teorii i praktyki psychoterapeutycznej. Doświadczenie zawodowe w psychoterapii indywidualnej oraz terapii par zdobywałem w Klinice Małżeńskiej w Krakowie, działającej przy Małopolskim Centrum Psychoterapii. Obecnie prowadzę prywatną praktykę. W swojej pracy korzystam też ze zdobyczy psychologii w dziedzinie budowania więzi, związanych z nią zaburzeń, dialogu motywującego oraz nurtu integratywnego. Jestem wykładowcą akademickim i autorem wielu książek, m.in.: „Przepis na miłość. Poradnik duchowy dla początkujących i zaawansowanych”, „Jak przebaczać a jak nie przebaczać w relacjach” i wywiadu-rzeki z psychiatrą i doradcą małżeńskim dr Elżbietą Sujak. Wielokrotnie prowadziłem także sesje weekendowe dla małżeństw i narzeczonych. W Fundacji prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

s. mgr Ewelina Półchłopek

Jestem albertynką , certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem resocjalizacji, polonistką i teologiem, na co dzień jestem kierownikiem Domu Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach; od 4 lat współpracuję z Poradnią dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie, gdzie zajmuję się psychoterapią osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, osób uzależnionych behawioralnie oraz psychoterapią członków rodzin osób uzależnionych.

mgr Iwona Koprowska

Jestem Dyplomowanym Nauczycielem Metody Rotzera, Afiliowanym Instruktorem Modelu Creightona Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym i dietetykiem.

Ukończyłam biologię molekularną oraz pedagogikę. Pracę zawodową zaczynałam na Uniwersytecie i w Instytucie Medycyny Pracy. Od ponad dwudziestu lat pracuję z kobietami, narzeczonymi,
małżeństwami na różnych etapach ich życia. Przez wiele lat tworzyłam i aktywizowałam społeczności lokalne mam z małymi dziećmi w Krakowie. Obecnie wspieram podobne grupy.

W Fundacji prowadzę szkolenia i konsultacje indywidualne. Uczę metod rozpoznawania płodności i zaburzeń cyklu. Towarzyszę małżeństwom w diagnostyce i leczeniu niepłodności metodą NaProTECHNOLOGY. Przekazuję wiedzę rodzicom o karmieniu dziecka piersią, która daje im wsparcie w trudnościach i pomaga rozwiać wątpliwości.

Współtworzę i realizuję warsztaty Matka Córce (link do warsztatów) oraz szkolenia z metody rozpoznawania płodności wg prof.Rotzera (link do warsztatów).

Prywatnie jestem żoną Michała i mamą Izy i Marysi. Uwielbiam polegiwania w ogrodach i na łąkach. Cieszą mnie wszelkie nierówności terenu, choć widziałam i piękne równiny. Fascynują mnie kontakty z ludźmi, które przynoszą dłużej lub krócej trwające, budujące relacje.

Pobierz cennik

background

Chcesz nas wesprzeć?

Poczucie bezsilności, osamotnienia czasami jest tak mocne, że tracimy wszelką nadzieję. Znasz to?

Osoby którym pomagamy, potrzebują wsparcia aby odkryć, że mają w sobie dość siły by stawić czoła wyzwaniom dnia codziennego.

Towarzyszymy Rodzinie poprzez pomoc terapeutyczną, psychologiczną, prawną. Prowadzimy również Dom Samotnej Matki. Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu – Twojemu i naszej Fundacji – poprawimy relację między rodzicami, dziećmi, małżonkami. Samotne matki otrzymają wsparcie w uczeniu się nowej roli społecznej i podejmowaniu samodzielnego życia.

Każde nawet niewielkie wsparcie finansowe przekłada się na realną, specjalistyczną pomoc. Daj siłę Rodzinie.

Kliknij w przycisk poniżej i wesprzyj nas finansowo.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy, masz pytanie dotyczące naszej działalności lub pragniesz nawiązać kontakt, napisz do nas:

Ul. Faustyny 70, 30 – 608 Kraków
Email: biuro@ftrodzinie.pl

    Back to top of page