background

Stając się mamą

Informacje o projekcie

Przebudowa i nadbudowa Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie. Projekt dofinansowany dotacją celową z budżetu państwa.

Nazwa zadania

„Stając się mamą” – wsparcie dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji. Przebudowa i nadbudowa Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie.

background

Miejsce realizacji zadania

Dom Samotnej Matki znajduje się przy ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie. Dzięki dotacji celowej z budżetu państwa, udzielonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, od 15 września 2021 r. prowadzone są tam prace, których celem jest przebudowa i nadbudowa domu. Działania te pozwolą dostosować dom do potrzeb zamieszkujących go kobiet i ich dzieci oraz zwiększyć ilość dostępnych miejsc. Powiększenie powierzchni domu pozwoli również na utworzenie gabinetu przeznaczonego na poradnictwo i wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i ich rodzin.

Dom Samotnej Matki

Początki istnienia domu związane są z osobą kard. Karola Wojtyły, który zadecydował o zakupie domu przed wyjazdem do Rzymu na konklawe, podczas którego został wybrany Papieżem.

Dom zapewnia opiekę bytową kobietom w ciąży i po urodzeniu dziecka, które ze względu na trudną sytuację życiową, kryzys lub doświadczenie przemocy w środowisku rodzinnym nie mogą bezpiecznie urodzić tam dziecka i przebywać z nim w pierwszych miesiącach po urodzeniu.

W Domu Samotnej Matki panuje rodzinna atmosfera sprzyjająca odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa kobiet, które zostały odrzucone przez najbliższych z powodu nieoczekiwanej ciąży i urodzenia dziecka. W okresie jednego roku Siostry Nazaretanki pracujące w DSM odbierają ponad 100 telefonów zgłoszeń od kobiet w ciąży, które ze względu na sytuację życiową potrzebują pomocy w postaci schronienia, zapewnienia bytu i opieki okołoporodowej. Świadczy to o dużej potrzebie funkcjonowania takich miejsc jak DSM.

Przed remontem Dom Samotnej Matki mógł przyjąć pięć kobiet w ciąży i matek po urodzeniu dziecka. Matki oraz ich dzieci otrzymują pobyt w domu, zapewnione jest im wsparcie w zakresie opieki okołoporodowej oraz mogą liczyć na dostęp do pomocy psychologicznej i terapeutycznej, socjalnej oraz prawnej. W dalszym etapie pobytu kobiet w domu opracowywane i realizowane są programy usamodzielniania. Świadczona pomoc i pobyt mieszkanek w domu finansowane są z Funduszu SOS Archidiecezji Krakowskiej.

3C4DD540-ABEB-4CEB-939C-97F119D30C46

Dlaczego DSM?

Dom, który daje wsparcie

Urodzenie dziecka dla każdej kobiety jest doświadczeniem zwrotnym. Jeśli dodatkowo towarzyszą temu sytuacje kryzysowe, kobieta w tym okresie potrzebuje szczególnego wsparcia. Pobyt w Domu Samotnej Matki ma charakter czasowy, pozwala na zapewnienie opieki nad kobietą i jej dzieckiem w okresie przed porodem i do ukończenia 1 r.ż. przez dziecko. Po tym czasie kobiety decydują się na usamodzielnienie.

Dom, który rodzi nadzieje

Dzięki rozbudowie DSM zostanie zwiększona liczba miejsc dla kobiet w ciąży i ich dzieci po urodzeniu. Doświadczenie pracy z matkami pokazuje, że bardzo często kobiety nie mają możliwości powrotu do środowiska rodzinnego ze względu na doświadczaną tam stygmatyzację. Rozpoczynając nowe życie przy niewielkich możliwościach finansowych i mając pod opieką małe dziecko, potrzebują wsparcia bytowego i emocjonalnego. Tworzone podczas pobytu więzi między mieszkankami i pracującymi tam siostrami są podtrzymywane po opuszczeniu DSM. Dostrzega się, że kobiety potrzebują tych wspierających relacji w uczeniu się nowej roli społecznej i podejmowaniu samodzielnego życia. Rozbudowa domu pozwoli na stworzenie miejsc dla tych kobiet, które potrzebują wydłużenia pobytu ze względu na powolniejszy proces adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Powiększenie powierzchni domu pozwoli również na utworzenie gabinetu przeznaczonego na poradnictwo i wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i ich rodzin.

background

Chcesz nas wesprzeć?

Poczucie bezsilności, osamotnienia czasami jest tak mocne, że tracimy wszelką nadzieję. Znasz to?

Osoby którym pomagamy, potrzebują wsparcia aby odkryć, że mają w sobie dość siły by stawić czoła wyzwaniom dnia codziennego.

Towarzyszymy Rodzinie poprzez pomoc terapeutyczną, psychologiczną, prawną. Prowadzimy również Dom Samotnej Matki. Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu – Twojemu i naszej Fundacji – poprawimy relację między rodzicami, dziećmi, małżonkami. Samotne matki otrzymają wsparcie w uczeniu się nowej roli społecznej i podejmowaniu samodzielnego życia.

Każde nawet niewielkie wsparcie finansowe przekłada się na realną, specjalistyczną pomoc. Daj siłę Rodzinie.

Kliknij w przycisk poniżej i wesprzyj nas finansowo.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz pomocy, masz pytanie dotyczące naszej działalności lub pragniesz nawiązać kontakt, napisz do nas:

Ul. Faustyny 70, 30 – 608 Kraków
Email: biuro@ftrodzinie.pl

    Back to top of page