Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Projekty

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie posiada bogate doświadczenie w realizacji stacjonarnych usług psychologicznych, pedagogicznych, terapeutycznych i edukacyjnych w środowisku lokalnym województwa małopolskiego, które realizowane były zarówno w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych, jak i w ramach działalności rynkowej. Nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów, to ludzie dla których rodzina jest pasją. Pomagamy na dalszych etapach życia rodzinnego, gdy rodzą się dzieci, gdy pojawiają się problemy wychowawcze, konflikty, gdy psują się relacje. W chwili obecnej Fundacja prowadzi sześć Specjalistycznych Poradni Życia Rodzinnego na terenie województwa małopolskiego (Kraków, Wadowice, Chrzanów, Myślenice, Nowy Targ i Zakopane), w których do tej pory pomoc uzyskało bardzo wiele osób indywidualnych i rodzin, także w ramach projektów finansowanych ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Województwa Małopolskiego. Dodatkowo Fundacja odpowiedziała na potrzebę niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy zapewniając im wsparcie psychologiczne, a także wsparcie dla polskich rodzin przyjmujących uchodźców, m. in. w ramach projektu (mini-grantu z 2022 r. ) finansowanego ze środków województwa małopolskiego (Wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy i osób pomagającym uchodźcom na terenie województwa małopolskiego).

Obecnie realizowane

„Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.”

Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Młode Mamy – Pomagamy!”. 

Informacje o projekcie

Macierzyństwo jest punktem zwrotnym w życiu kobiety, niekiedy może być też doświadczeniem niezwykle trudnym. Bez względu na okoliczności macierzyństwa kobieta potrzebuje wiele troski i wsparcia w szczególności podczas ciąży i w pierwszych miesiącach życia dziecka. 

Wierzymy, że pamiętając o swoich potrzebach Mamy Dają Radę wznosić się po szczeblach macierzyństwa!
W ramach Projektu podejmujemy działania, które mają służyć podniesienie dostępu do usług specjalistycznego wsparcia dla:

 • samotnych rodziców wychowujących dzieci w wieku do ukończenia 3-go roku życia,
 • samotnych kobiet w ciąży, 
 • nieletnich matek wychowujących dzieci w wieku do ukończenia 3-go roku życia,
 • nieletnich kobiet w ciąży

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Okres trwania: Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. 

Mama, która zakwalifikuje się do projektu, będzie mogła skorzystać z

 • konsultacji diagnostycznych 
 • wsparcia psychoterapeutycznego 
 • metody analizy więzi prenatalnej wspierającej więź przedurodzeniową matki z dzieckiem 
 • warsztatów psychoedukacyjnych
 • zajęć grupowych i indywidualnych z fizjoterapii
 • terapeutycznych zajęć grupowych z wykorzystaniem arteterapii i technik projekcyjnych

Miejsce realizacji zadania

 • Poradnia specjalistyczna Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, Kraków ul. Faustyny 70 
 • Dom Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły, Kraków ul. Przybyszewskiego 39 
 • Poradnia rodzinna Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, Wadowice ul. K. i E. Wojtyłów 13
 • Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyły, Wadowice ul. Sadowa 1

„Rodzina przede wszystkim. Budowa pozytywnej wizji rodziny, integracja oraz zapewnienie wsparcia w sytuacjach trudnych dla rodzin z terenów miejsko-wiejskich województwa małopolskiego.”

 1. Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Rodzina przede wszystkim! Budowa pozytywnej wizji rodziny, integracja oraz zapewnienie wsparcia w sytuacjach trudnych dla
rodzin z terenów miejsko-wiejskich województwa małopolskiego.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rodzin w z terenów miejsko-wiejskich województwa małopolskiego w realizacji ich funkcji wychowawczych, opiekuńczych,
socjalizacyjnych i emocjonalnych, a także poprawa integracji rodzin, poprzez:
a) cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców
b) weekendowy warsztat dla rodzin
c) specjalistyczną pomoc dla rodzin i ich członków

Miejsce realizacji: Chrzanów, Kraków, Myślenice, Nowy Targ, Wadowice, Zakopane

Okres realizacji: 1 września 2023 – 30 listopada 2024 r.

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie i Wydział Duszpasterstwa Rodzin serdecznie zaprasza rodziców i rodziny do bezpłatnego udziału w projekcie.

  1. Oferujemy

1. Uczestnictwo w warsztatach dla rodziców

a) Cykl spotkań dla rodziców dzieci młodszych (dzieci przygotowujących się do I Komunii św.)

b) Cykl spotkań dla rodziców dzieci starszych (dzieci przygotowujących się do bierzmowania)

2. Specjalistyczna, bezpłatna pomoc dla rodziców, małżeństw i rodzin dostępna od stycznia 2024 r. w poradniach w:

 • Chrzanowie
 • Krakowie
 • Myślenicach
 • Nowym Targu
 • Wadowicach
 • Zakopanem

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy: psychologa, prawnika, mediatora, pedagoga, doradcy życia
rodzinnego

3. Bezpłatny udział w weekendowym wyjeździe warsztatowo-terapeutycznym dla rodzin w Zakrzowie

Zrealizowane

Projekt „My dla rodziny, rodzina dla nas. Wspieranie rodzin z uwzględnieniem ich zasobów własnych w powiecie chrzanowskim i wadowickim”  realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „W Rodzinie siła!”. Projekt jest dofinansowany przez Województwo Małopolskie. 

Beneficjentami projektu są młodzież i dzieci oraz rodziny z obszarów miejsko-wiejskich
i wiejskich w powiecie chrzanowskim, wadowickim. 

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

Projekt „Rodzina mimo wszystko – poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich” dofinansowany jest przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Pakiet dla Rodziny”.

Pragniemy aby pomoc specjalistyczna świadczona przez naszą fundację docierała również do mniejszych miejscowości na ternie województwa Małopolskiego.

Projekt „Rodzina mimo wszystko – poradnictwo rodzinne w obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich” skierowany jest do mieszkańców powiatu wadowickiego i chrzanowskiego.

Zadanie publiczne realizowane jest w okresie od  sierpnia 2021  do  listopada 2022 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt „Rodzina mimo wszystko 2. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa małopolskiego” realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „W Rodzinie siła!”. Projekt jest dofinansowany przez Województwo Małopolskie. 

Beneficjentami projektu są rodziny z obszarów wiejsko-miejskich i wiejskich powiatów myślenickiego, nowotarskiego i tatrzańskiego.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

W ramach projektu powstaną specjalistyczne poradnie rodzinne w:

Zakopanem  Dom Parafialny ul. Jana Pawła II 4

Nowym Targu Dom Parafialny ul. Kościelna 1

Myślenicach Dom Katolicki im. ks. Prałata J. Bylicy ul. 3-go Maja 1 a

Konsultacje ze specjalistami odbywają się stacjonarnie i online. 

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

Partnerzy

Na skróty
starchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram