Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

“Rodzimy się piękni, rodzimy się w pięknie i dzięki pięknu się odradzamy” – laudacja prof. Stephana Kampowskiego wygłoszona na cześć prof. Stanisława Grygiela

Uroczysty akt nadania imienia prof. Stanisława Grygiela Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, mający miejsce 28 listopada 2023 r., poprzedziła laudacja na cześć Profesora. Została ono wygłoszona przez prof. Stephana Kampowskiego z Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie. Warto wrócić do jego słów, oddających myśl filozoficzną nowego Patrona Fundacji.


Interpretator twórczości Karola Wojtyły/Jana Pawła II

Na początku laudacji prof. Kampowski przypomniał drogę prof. Stanisława Grygiela do Rzymu. Krótki pobyt w Wiecznym Mieście, zainicjowany przez papieża Jana Pawła II, zakończył się zmianą miejsca zamieszkania Profesora wraz z całą jego rodziną. Prof. Grygiel był przekonany o ważności małżeństwa i rodziny, stąd też wiele uwagi poświęcił temu zagadnieniu, interpretując twórczość Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Według niego to w małżeństwie i rodzinie toczy się decydująca walka o prawdę i wolność. Małżeństwo i rodzina stają się przestrzenią, w której ludzie mogą na nowo odkrywać swoje człowieczeństwo. Idąc za Wojtyłą, profesor zachwyca się pięknem człowieka i poszukuje jego źródła. Antropologia adekwatna, jak określił ją polski papież, zmierza do pełni prawdy o człowieku, którą można znaleźć w Bogu.

Filozof i poszukiwacz piękna

Opisując profesora Grygiela jako filozofa, prof. Kampowski podkreśla, że stawiał on następujące pytania: Kim i czym jest osoba ludzka? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam?, a następnie szukał na nie odpowiedzi. Dla niego „bycie filozofem to bycie przyjacielem mądrości, to przyjęcie postawy pełnej czci wobec rzeczywistości i kontemplowanie jej piękna”.
Kluczową rolę odgrywa tutaj piękno, które pozwala we właściwy sposób podejść do rzeczywistości.
Jak wskazał prof. Kampowski: „Rodzimy się piękni, rodzimy się w pięknie i dzięki pięknu się odradzamy. Piękno jest nie tylko początkiem drogi, ono samo jest drogą, która prowadzi do umiłowania dobra i poznania prawdy”.

Nowy patron Fundacji Towarzyszenia Rodzinie wyznacza jej zatem jasny kierunek działania – poprzez służbę narzeczonym, małżeństwom i rodzinom pomagać każdemu człowiekowi odkrywać pełnię jego człowieczeństwa oraz piękno które go otacza.

Całości laudacji wygłoszonej w języku angielskim wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język polski można odsłuchać poniżej:

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram