Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

“Świętości się nie osiąga. Świętość się otrzymuje” – pierwsza rocznica śmierci prof. Stanisława Grygiela

20 lutego wspominaliśmy pierwszą rocznicę śmierci prof. Stanisława Grygiela, patrona naszej Fundacji. Delegacja Fundacji najpierw udała się na cmentarz do Zembrzyc, następnie w kaplicy św. s. Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach została odprawiona Msza św. w intencji śp. Profesora.

Podczas kazania ks. dr Paweł Gałuszka, Prezes Fundacji, zwrócił uwagę, że w Ewangelii Jezus daje nam lekcję modlitwy. Modlitwa dla każdego Izraelity, w tym także dla Jezusa, była wpisana w tożsamość tego, kim jest. Wyraźnie związana ze świątynią była obowiązkiem, stanowiła element, który wyróżniał członków Narodu Wybranego od pogan.

Jednakże myśląc o modlitwie, nie możemy poprzestać jedynie na ludzkiej aktywności. Jak podkreślił to kaznodzieja musimy widzieć w niej przede wszystkim uświęcające działanie Pana Boga. Dlatego też Jezus ucząc swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz” zwraca ich uwagę przede wszystkim na świętość Boga. Często podczas modlitwy jesteśmy wpatrzeni w siebie, celebrujemy swoje działanie i zaangażowanie, dlatego też trudno nam nieraz dostrzec zaangażowanie Boga.

Jak dalej zaznaczył ks. dr Gałuszka, modlitwa nie jest czymś statycznym. Jako wierzący uczestniczymy w procesie stawania się ludźmi modlitwy. Równocześnie w modlitwie, tak jak i w życiu, nie chodzi o to, by mieć usta pełne słów, za którymi często nic się nie kryje. Modlitwa wyznacza dla modlącego się bardzo konkretny program życia, stąd też potrzebujemy się modlić.

Człowiek w perspektywie swojej twórczości nie jest w stanie zrobić czy też stworzyć niczego sam, mówił dalej ks. dr Gałuszka. Konieczne jest zauważenie i otwarcie się na wspomniane wcześniej zaangażowanie Pana Boga, bowiem to Bóg czyni w nas przestrzeń, byśmy sami mogli wzrastać i pomagali innym wzrastać obok siebie. Szczególną przestrzenią tego wzrastania jest współczesna rodzina z jej trudnościami, ale również olbrzymim potencjałem jaki kryje w sobie jako wspólnota życia osób połączonych przez miłość.

W tym kontekście zarysowuje się zagadnienie świętości. Za prof. Grygielem, ks. dr Gałuszka wskazał, że człowiek nie osiąga świętości, ale otrzymuje ją, gdy otwiera się na pracę Boga. Człowiek staje się święty, uczestnicząc w świętej pracy Osób Bożych w Trójcy Świętej.
Zarazem człowiek nie powinien przeszkadzać Bogu. Wtedy dopiero możliwe jest owocowanie. Prof. Grygiel podkreślał ponadto, że jakość życia zależy od współbrzmienia z Logosem, z prawdą.

Zdaniem ks. Gałuszki, aby fundacja była wierna swojemu patronowi, w swoich działaniach i pracy, musi dostrzegać z jednej strony wagę ludzkiego zaangażowania, z drugiej zaś nieustannie powinna konfrontować to z pracą Boga.

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram