Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków


TOWARZYSZYMY NA DRODZE PRZYGOTOWANIA DO MAŁŻEŃSTWA

Nauka i edukacja

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie włącza się także w działania o charakterze naukowym, w tym wydarzenia międzynarodowe. W 2022 r. była jednym z organizatorów najważniejszego wydarzenia naukowego w kraju poświęconego tematyce małżeńskiej i rodzinnej, czyli II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (więcej na stronie www.kongresrodzin.pl), w którym udział wzięło kilkudziesięciu prelegentów z całego świata, a także ponad 200 uczestników. Wydarzenie to, które odbiło się szerokim echem w mediach o zasięgu ogólnopolskim i środowisku osób zajmujących się tematyką rodzinną, pozwoliło zgromadzić bardzo bogatą wiedzę, cenną z perspektywy rozwoju oferty pomocowej skierowanej do małżeństw i rodzin. Wiedza ta już jest i w kolejnych miesiącach będzie wykorzystywana w celu jeszcze lepszego dostosowania oferty Fundacji do bieżących potrzeb małżeństw i rodzin.

Odnośnik do strony kongresu.

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram