18 grudnia 2021 r. z wizytą do Domu Samotnej Matki przybył Premier Mateusz Morawiecki. Dom Samotnej Matki  dzięki dotacji z budżetu państwa udzielonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jest od 15 września w  remoncie. Realizowany projekt Stajac się mamą obejmuje wsparcie dla kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Działania te pozwolą dostosować dom do potrzeb zamieszkujacych go kobiet i ich dzieci oraz zwiększyć ilość dostępnych miejsc. Powiększenie powierzchni domu pozwoli również na utworzenie gabinetu przeznaczonego na poradnictwo i wsparcie psychologiczne kobiet w ciąży i ich rodzin.

Kobiety zgłaszające się po pomoc do domu samotnej matki znajdują się kryzysowej sytuacji. Wsparcie, które otrzymują dotyczy w pierwszej kolejności zabezpieczenia bytowego, wiążącego się ze schronieniem i pożywieniem, czasem potrzebne są ubrania. Pomoc ta dotyczy najbardziej podstawowych potrzeb człowieka, których zabezpieczenie wiąże się z odzyskiwaniem ludzkiej godności. Wszystko to odbywa się z ogromnym szacunkiem do każdej z tych kobiet, z miłością jaką można przyjąć człowieka potrzebującego pomocy, w zasadzie pomoc ta dotyczy zawsze dwóch osób, także tego poczętego dziecka. Przyjęcie matki to także przyjęcie dziecka, które nosi ona pod swoim sercem. W czasie tych pierwszych dni pobytu, rozeznaje się jakiej pomocy w obszarze psychologicznym potrzebuje matka,