Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

„Wokół mnie jest ciągle jasność” – o epifanii piękna, prawdy i dobra (homilia ks. abpa Marka Jędraszewskiego z 28.11.2023 r.)

Po uroczystym nadaniu imienia prof. Stanisława Grygiela Fundacji Towarzyszenia Rodzinie została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Tym razem zapraszamy do powrotu do kilku myśli zawartych w wygłoszonej w czasie Mszy św. homilii.


Relacja wiary i rozumu

Podczas homilii ks. abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na to, że świat bez Boga się nie ostanie. Wiele różnych systemów politycznych, totalitarnych musiało upaść, bo tkwił w nich błąd antropologiczny. Głosiły one ateistyczną wizję świata, walcząc z Bogiem, w zamian proponując człowiekowi materializm materialistyczną wizję świata.
Ksiądz Arcybiskup przypomniał również za Janem Pawłem II i jego encykliką Fides et ratio, że człowiek wznosi się do Boga na skrzydłach wiary i rozumu, zwracając uwagę na konieczność zachowania tych dwóch elementów. Bowiem wiara pozbawiona rozumu będzie irracjonalna i może przybrać formę fideizmu. Bez rozumu wierze grozi skupienie się tylko na uczuciach i przeżyciach, wskutek czego może ona przestać być uniwersalną propozycją. Z kolei rozum bez wiary nie jest w stanie przezwyciężyć własnych słabości, gubiąc tym samym swój ostateczny cel.

Odwaga myślenia

Dlatego też wiara i filozofia powinny dążyć do odbudowania prawdziwej jedności. Pozwala ona na działanie, uwzględniające różną naturę wiary i filozofii, a zarazem respektujące ich wzajemną autonomię. Na odwagę wiary powinna odpowiadać odwaga rozumu. Jest to wezwanie, które przekazywał światu św. Jan Paweł II. Na to wołanie odpowiedział swoim życiem prof. Stanisław Grygiel. To właśnie od Karola Wojtyły profesor Grygiel nauczył się odwagi myślenia oraz doceniania prawdy jako fundamentu ludzkiego bytu. Stał się też wrażliwy na niezwykle ważną rzeczywistość małżeństwa i rodziny.

Epifania miłości w życiu prof. Grygiela

Nauczycielami Grygiela oprócz Wojtyły byli bp Jan Pietraszko oraz Hanna Malewska. Dzięki nim w swoim późniejszym życiu mógł doświadczać epifanii, czyli objawienia się piękna prawdy, i dobra w Jezusie Chrystusie. Jego udziałem stała się także epifania miłości małżeńskiej. Dzięki swojej żonie Ludmile objawiała mu się istota miłości, jej piękno, także to jak wznosi człowieka i pokazuje głębię jego człowieczeństwa wraz z wszelkimi pokładami nadziei i mocy, które płyną z miłości pomiędzy małżonkami.
Ksiądz Arcybiskup przywołał również słowa prof. Grygiela wypowiedziane podczas małżeńskiego jubileuszu: „Wokół mnie jest ciągle jasność”. Małżeńskie patrzenie na siebie pozwala dowiedzieć się kim małżonkowie mają być oraz odkryć drogę, którą mają iść. Epifania ciągle trwa i jest drogą, która wiedzie od objawienia się Chrystusa do świata. Tą drogą szedł profesor, dzieląc się swoją epifanią miłości i swoją wrażliwość na nią. Jego droga dzielenia się epifanią miłości realizowała się poprzez różne podejmowane przez niego funkcje/role: twórcy wielu tekstów, nauczyciela, profesora, wykładowcy oraz mistrza dla wielu pokoleń studentów, co widoczne było w sposób szczególny w Rzymie.

Dziękując za osobę Profesora, Ksiądz Arcybiskup wyraził życzenie, by to zapoczątkowane przez niego dzieło znalazło szeroką kontynuację pośród licznych wyzwań, które niesie ze sobą rzeczywistość, przynosząc obfite owoce.

Nagrania homilii ks. abpa Marka Jędraszewskiego można odsłuchać poniżej:

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram