Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Wadowice - Dom Samotnej Matki

Dom im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach to drugi dom pod opieką Fundacji Towarzyszenia Rodzinie. Stanowi on dar Archidiecezji dla Ojca Świętego. Jego poświęcenie miało miejsce 13 maja 1994 r. w trakcie trwającego wówczas Roku Rodziny. W domu posługują siostry albertynki oraz osoby świeckie. Przebywające w domu kobiety i ich dzieci mają zapewnione całodobowe schronienie. Mogą liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa oraz pielęgniarki-położnej. W Domu pełniona jest także posługa duszpasterska. 
Wadowicki Dom Samotnej Matki chce chronić macierzyństwo oraz zapewniać różnorodną pomoc i wsparcie przebywającym w nim matkom i dzieciom, doświadczającym trudnych sytuacji życiowych.

Dom Samotnej Matki jest utrzymywany przez Kurię Metropolitalną w Krakowie. Wspierany jest również poprzez dotacje z Gminy Wadowice oraz ofiary od prywatnych darczyńców.

Lokalizacja

Dom Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej
ul. Sadowa 1, Wadowice
+48 33 823 57 17
Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram