Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Duszpasterstwo rodzin

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Archidiecezją Krakowską a Fundacją Towarzyszenia Rodzinie zostały wyznaczone konkretne zadania realizowane przez Fundację. Wśród nich znajduje się m.in. organizowanie poradnictwa dla narzeczonych w ramach spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego. Fundacja, ściśle współpracując z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin i stosując się do jego wytycznych, prowadzi również katechezy dla narzeczonych. Liczne działania podejmowane przez Fundację, takie jak np. programy i projekty, są realizowane wspólnie z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin.

Poniżej znajduje się link przekierowujący bezpośrednio do strony Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej w Krakowie. 

Więcej
Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram