Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Poradnictwo duszpasterskie

Pomoc duszpasterska jest spojrzeniem na Twoją życiową sytuację z perspektywy wiary i wartości duchowych. Podczas rozmowy z kapłanem możesz opowiedzieć o swojej życiowej sytuacji, trudnościach i dylematach oraz zastanowić się nad konkretnymi rozwiązaniami jakie dostarcza życie sakramentalne (sakrament pokuty i pojednania, Eucharystia, sakrament małżeństwa) i modlitwa.

W ramach działalności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. Siostry Faustyny 70 w Krakowie, prowadzonej przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie, uruchomiona została specjalistyczna pomoc duszpasterska.

Specjalistyczna pomoc duszpasterska świadczona w poradni skierowana jest do:

  • osób, które utraciły swoje dziecko
  • małżonków doświadczających problemu niepłodności
  • osób żyjących w związkach niesakramentalnych
  • małżonków przeżywających kryzys w swoim małżeństwie
  • osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym

Specjalistyczna pomoc duszpasterska świadczona przez zespół duszpasterzy w poradni, daje możliwość spojrzenia na życiową sytuację zgłaszających się osób z perspektywy wiary
 i wartości duchowych. Podczas spotkania można porozmawiać o swoich trudnościach. Wspólnie z kapłanem można zastanowić się nad aktualnymi potrzebami oraz nad znaczeniem przeżywanych przez siebie doświadczeń.

Osobą odpowiedzialną za pomoc duszpasterską świadczoną w Poradni Specjalistycznej przy ul. Siostry Faustyny 70 w Krakowie jest ks. dr Paweł Gałuszka.

Umów się
Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram