Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Nauka i formacja

Wśród działań statutowych Fundacji znajdują się również różnorakie działania o charakterze edukacyjnym. Proponujemy kursy poświęcone poznawaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz wiele webinarów służących wsparciu rodzin oraz jej poszczególnych członków w zakresie komunikacji, rozwoju osobistego czy rodzicielstwa. Ważnym przedsięwzięciem naukowym organizowanym przez Fundację jest Międzynarodowy Kongres dla Małżeństw i Rodziny. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami edukacyjnymi ukierunkowanymi na wszechstronny rozwój człowieka.

Międzynarodowy Kongres dla małżeństw i rodziny

W dniach 17-19 listopada 2022 roku w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie odbył się II Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w 2022 roku w naszym kraju poświęconych tematyce małżeństwa i rodziny.

Webinary

Zapraszamy na Webinary o tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Słuchając potrzeb osób i rodzin, które się do nas zgłaszają chcemy tworzyć treści psychoedukacyjne dla rodziny na różnych etapach jej funkcjonowania – u początków drogi, gdy pojawią się dzieci, problemy z wychowaniem, konflikty oraz gdy potrzebne jest umocnienie relacji w rodzinnych.

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram