Ul. Siostry Faustyny 70, 30 – 608 Kraków

Zmiany w organizacji spotkań w poradni dla narzeczonych

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. nastąpią zmiany w organizacji spotkań w poradni dla narzeczonych. Czas trwania jednego spotkania zwiększy się do 45 minut, co oznacza, że łączny czas trwania spotkań dla narzeczonych w przypadku jednej pary wyniesie 2 godziny i 15 minut. W związku z tym zmianie ulegną również stawki opłat za spotkania.

Nowe stawki opłat za spotkania dla narzeczonych z doradcą życia rodzinnego:

– 240 zł za 3 spotkania (2 godziny 15 minut) w języku polskim, stacjonarne,

– 250 zł za 3 spotkania (2 godziny 15 minut) w języku polskim, online (forma spotkań dopuszczalna w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach; więcej na ten temat w Regulaminie Poradni),

– 280 zł za trzy spotkania (2 godziny 15 minut) w języku angielskim (stacjonarnie lub online),

– 80 zł za jedno spotkanie dodatkowe po kursie naturalnych metod rozpoznawania płodności.

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 r. Pary, które zapiszą się do poradni jeszcze w grudniu bieżącego roku i dokonają opłaty według obowiązujących dotychczas stawek, będą miały możliwość odbycia spotkań w poradni w 2024 r. według nowych zasad (tj. wydłużony czas spotkań), bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Na skróty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram